Oturum Aç

Toplumsal Cinsiyet Uçurum Raporu (Gender Gap Report) Nedir?

 
 
Cinsiyet Uçurumu Raporu; toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliğin büyüklüğünü rakamlarla göstermekte ve zaman içinde göstergelerdeki ilerlemeleri izlemektedir. Böylece, küresel bazda toplumsal cinsiyet uçurumunun kıyaslanması için bütünsel bir yapı sağlanmakta ve kaynak düzeyine bakılmaksızın kadın ve erkek arasında kaynakların eşit paylaşımını sağlayan “rol model ülkeler “ortaya çıkmaktadır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İndeksi ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre değil, toplumsal cinsiyet uçurumlarının sıralanmasıyla oluşturulmaktadır. Bir başka deyişle, İndeks ile kaynakların toplam düzeyinden ziyade, kaynaklara erişimde uçurumu azaltan ülke sıralamada öne çıkmaktadır Türkiye, 2012 yılı raporunda genel düzeyde 135 ülke içinde 0,601 puan elde ederek 124. sırada yer alırken 2015 yılı raporunda ise genel düzeyde 145 ülke içerisinde 0,624 puan ile 130. sırada yer almıştır. 

Toplumsal Cinsiyet Uçurumu İndeksi kadınlar ve erkekler arasındaki uçurumu 4 temel kategoride incelemektedir. Bunlardan birisi de Ekonomik Katılım ve Fırsatlardır. Ekonomik katılım ve fırsatlar bölümünde aşağıda yer alan 5 değişken dikkate alınarak ülke skoru hesaplanmaktadır:
  • ​ Erkeklere oranla kadınların işgücüne katılım oranı
  • Benzer iş için kadın ve erkekler arasında ücret eşitliği
  • Erkeklere oranla kadınların kazandığı gelir
  • Erkeklere oranla kadın yasa koyucu, üst düzey yönetici ve müdür
  • Erkeklere oranla profesyonel ve teknik işlerde kadın çalışanlar
Türkiye, Ekonomik Katılım ve Fırsatlar kategorisinde ise son olarak açıklanan 2015 yılı raporunda 0,459 puan ile 131. sırada yer almaktadır.