Oturum Aç

"Ekonomik Katılım ve Fırsatlara Erişimde Toplumsal Cinsiyet Uçurumunun Kapatılması Girişimleri – İyi Uygulamalar" Konulu Yan Etkinlik

Bu yıl 58.si düzenlenen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu kapsamında, Türkiye olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Doğuş Holding ve Sabancı Holding’in katılımıyla “İş’te Eşitlik Platformu kapsamında Türkiye’de yapılan çalışmaların tanıtıldığı “Ekonomik Katılım ve Fırsatlara Erişimde Toplumsal Cinsiyet Uçurumunun Kapatılması Girişimleri – İyi Uygulamalar” konulu bir yan etkinlik düzenlenmiştir.

11 Mart 2014 tarihinde BM binasında gerçekleştirilen ve BM’den, dünya ülkelerinden ve çeşitli STK’lardan yoğun ilgi gören yan etkinlikte; İşte Eşitlik Platformunun özel sektör ve kamunun işbirliğinde gerçekleştirilen başarılı bir çalışma olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda, ekonomik katılım ve fırsatlar alanındaki ilerleme sağlayabilmek için;
•“şeffaf ve esnek olma”, 
•“kapsama odaklanma”, 
•“kültürel anlamda yenilikler yapma, iyi uygulamaları ve teknik tavsiyeleri içeren rehber hazırlama” ile
•“liderlik, takım ruhuna sahip olmak” gibi dört bileşen bulunduğu belirtilmiştir.

Ancak bu beş bileşeni harekete geçirebilmek için eksik olan 5.bileşenin, yani “kadın” unsurunun mutlaka yer alması gerektiği vurgulanmıştır. Bunu yaparken “5. Element” filmi kullanılarak katılımcıların aktif katılımı sağlanmıştır. Türkiye’de, kadınların sosyal ve ekonomik statülerinin güçlendirilmesi ve kadın haklarının geliştirilmesi amacıyla eğitim, sağlık, istihdam ve karar alma mekanizmalarına katılım alanlarında gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığını ifade edilmiş olup yasal alanda kaydedilen gelişmelerin uygulamaya yansıtılması için çalışmaların artarak devam ettiği belirtilmiştir.

Yüksek milli gelir ve sürdürülebilir kalkınma için kadınlarla erkekler arasındaki ekonomik eşitliğin tam ve eksiksiz biçimde sağlanması ile yoksulluğun azaltılması gerektiği dile getirilmiş, ülkemizde son dönemde kadın istihdamının artırılması ve kadın yoksulluğunun azaltılması anlamında önemli ilerleme kaydedildiği belirtilmiştir.

İş yaşamında cinsiyet eşitliği bakış açısının gözden geçirilmesi ve bu konuda somut adımların belirlenerek uygulamaya konulması amacıyla oluşturulmuş olan Platform’un hedefinin; 2012 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda yer alan Türkiye’nin ekonomik katılım ve fırsatlar başlığı altındaki uçurumunu, önümüzdeki 3 yıl içerisinde 10%’a kadar azaltmak olduğunu vurgulanmıştır.

Daha sonra Doğuş Holding ve Sabancı Holding’te platform kapsamında yapılan çalışmalardan ve elde edilen sonuçlardan bahsedilerek en üst seviyede sahiplenmenin olması durumunda şirketlerde “iş’te eşitlik” konusunda ilerlemenin sağlandığı vurgulanmıştır.