Oturum Aç

“BÜYÜME STRATEJİSİ OLARAK KADIN İŞGÜCÜ VE İŞ’TE EŞİTLİK PLATFORMU” OTURUMU


    
13-14 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen “Forum İstanbul 2014” kapsamında 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü “Büyüme Stratejisi Olarak Kadın İşgücü ve İş’te Eşitlik Platformu”  başlıklı bir oturum düzenlenmiştir.

Oturumda, İş’te Eşitlik Platformu’nun tanıtımının sağlanması ve üye şirketler arasında bilgi akışı ve örnek uygulamalar hakkında farkındalık yaratılması, İş’te Eşitlik Platformunca bugüne kadar yapılan etkinliklere ilişkin deneyimlerin paylaşılması ve çalışma hayatında cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik ilkelerin oluşturulmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Oturum boyunca konuşmacılar, işte eşitlik kavramından bireysel ve kurumsal olarak ne anladıklarını, İş’te Eşitlik Platformu ile tanıştıklarından sonraki kurumsal iyi uygulama örneklerini ve kamudaki gelişmeleri konu alan deneyimlerini paylaşmışlar ayrıca, Platforma dahil olmayan kuruluş/firma/şirketlere Platforma üye olmaları yönünde çağrıda bulunmuşlardır.